Hướng dẫn cài đặt thông số cơ bản cho biến tần INVT GD200A

1. Sơ đồ đấu dây chạy dừng của biến tần GD200A:

Sơ đồ đấu dây chạy dừng của biến tần GD200A
Sơ đồ đấu dây chạy dừng của biến tần GD200A

Để cài đặt, đọc trạng thái dữ liệu và thay đổi thông số biến tần GD200A, ta sử dụng keypad.

Các thông số cơ bản:


==> P00.00

Chọn bằng 2

Chế độ chạy V/F

==> P00.01

Chọn bằng 1

Chọn lệnh chạy/dừng từ terminal P00.01=0: chọn lệnh chạy/dừng từ bàn phím ( phím RUN / STOP )

==> P00.03

Chọn bằng 50.00Hz

Tần số MAX, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor

==> P00.04

Chọn bằng 50.00Hz

Tần số ngưỡng trên

==> P00.05

Chọn bằng 00.00Hz

Tần số ngưỡng dưới

==> P00.07

Chọn bằng 03

==> P00.06

Chọn bằng 02

Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài ngõ vào AI2;

==> P00.06=00: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng bàn phím (6/5)

==> P00.06=01: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở trên bàn phím.

==> P00.11

Giây

Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số MAX)

==> P00.12

Giây

Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số MAX về 0Hz)

==> P01.18

Chọn bằng 0

Cấm chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn

==> P01.18=1: Cho phép chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn

==> P04.01

Chọn bằng 2.0%

Bù moment khởi động ở tần số thấp

==> P04.09

Chọn bằng 000.0%

Tắt hệ số bù trượt cho motor

==> P05.01

Chọn bằng 1

Chức năng chân S1: chạy thuận

==> P05.02

2

Chức năng chân S2: chạy ngược

==> P02.01

kW

Công suất định mức của motor

==> P02.02

Hz

Tần số định mức của motor

==> P02.03

RPM

Tốc độ định mức của motor

==> P02.04

V

Điện áp định mức của motor

==> P02.05

A

Cường độ dòng điện định mức của motor

Cách nhập thông số:

Cách nhập thông số

Lưu ý:

  • Phím SHIFT dùng để thay đổi hiển thị của tần số đặt, tốc độ motor, cường độ dòng điện motor… (Các đèn trạng thái tương ứng với dữ liệu hiển thị).

  • Cài đặt lại thông số mặc định theo nhà sản xuất: P00.18 = 1