Module mở rộng của bộ lập trình PLC

Với Mô đun mở rộng Ngõ vào/ Ngõ ra Số (I/O) thì ta đề cập đến:

- Mô đun mở rộng đầu vào (Chỉ có đầu vào)

+ DVP08SM11N( 8 ngõ vào), DVP16SM11N (16 ngõ vào)

- Mô đun mở rộng đầu ra (Chỉ có ngõ ra)

+ DVP08SN11R (8 ngõ ra relay), DVP08SN11T(8 ngõ ra Transitor)

+ DVP16SN11R(16 ngõ ra relay), DVP16SN11T (16 ngõ ra Transitor)

- Mô đun mở rộng có cả ngõ vào và ngõ ra.

+ DVP08SP11R(4 vào/4 ra relay), DVP08SP11T (4 vào/4 ra Transitor)

+ DVP16SP11R (8 vào/8 ra relay), DVP16SP11T (8 vào/8 ra Transiotr)

- Mô đun mở rộng Analog ngõ vào/ngõ ra

+ DVP04AD-S (4 kênh ngõ vào), DVP04DA-S (4 kênh ngõ ra Aanlog)

- Mô đun Xử lý nhiệt độ

+ DVP04PT-S ( 4 kênh dạng PT1000), DVP04TC-S (4 kênh dạng Thourmol couple)

==> Trong module mở rộng dạng số: loại thông dụng chúng tôi thường thấy khách hàng yêu cầu là DVP08SN11R, DVP08SP11R và DVP16SP11R (8 ngõ vào/8 ngõ ra). Chỉ có ngõ vào số: SM, chỉ có ngõ ra số: SN, có cả ngõ vào/ngõ ra số: SP.

==> Về module mở rộng Analog: chỉ có analog input: AD (analog to digital), chỉ có analog output: DA (Digital to analog), có cả analog in/out: XA

DVP04AD-S, DVP04DA-S, DVP02DA-S, DVP06XA-S

==> Moduel nhiệt: DVP04PT-S

==> Module truyền thông Profibus, module nguồn: DVPPS01, DVP0S02

==> Qúy khách vui lòng xem chi tiết bảng dưới đây, có đầy đủ miêu tả chi tiết: số lượng ngõ vào hay số lượng ngõ ra dạng số, ngõ ra relay hay transitor, ngõ vào hay ngõ ra analog, mã hàng model name để đặt hàng hoặc có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.