Sửa màn hình HMI Wintek

Chuyên sửa chữa Màn hình HMI Weintek

Với đội ngũ kỹ thuật chuyên sửa chữa màn hình HMI nhiều năm kinh nghiệm sẽ sửa chữa và khắc phục sự cố nhanh nhất cho Quý khách hàng, Các sản phẩm của Weintek được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9000

Hình 1: Sửa HMI Wintek tại cty HK

Chuyên sửa chữa

- Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek bị nứt, vỡ

- Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek hiển thị mờ

- Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek hiển thị bị chấm đen

- Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek bị hiển thị sọc

- Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek không hiển thị, không sáng

- Sửa Màn hình HMI Weintek bị treo (bị đơ), không thể cảm ứng

- Sửa Màn hình cảm ứng HMI chạm không ăn

- Sửa Màn hình HMI Weintek bị lỗi nguồn, mất nguồn

Các dòng màn hình chúng tôi đã từng sửa

Hình 2: Sửa HMI Wintek 15inch tại cty HK

Màn hình HMI Weintek iER series HMI Weintek MT8070iER1

hmi-weintek-ier-series hmi-weintek-mt8070ier Màn hình HMI Weintek eMT series hmi-weintek-emt-series HMI Weintek eMT3070B HMI Weintek eMT3105P hmi-weitek-emt3070b hmi-weintek-emt3105p HMI Weintek eMT3120A HMI Weintek eMT3150A hmi-weintek-3120a hmi-weintek-3150a Màn hình HMI Weintek cMT series

Hmi-weintek-cmt-series HMI Weintek cMT3151 HMI Weintek cMT-iPC15 Hmi-weintek-cmt3151 hmi-weintek-cmtipc15 HMI Weintek cMT-iV5 hmi-weintek-cmtiv5 Màn hình HMI Weintek i series hmi-weintek-i-series HMI Weintek MT6070iH HMI Weintek MT8070iH hmi-weintek-mt6070ih hmi-weintek-mt8070ih

Màn hình HMI Weintek XE series

hmi-weintek-xe-series HMI Weintek MT8090XE HMI Weintek MT8091XE hmi-weintek-8090xe hmi-weintek-mt8091xe

HMI Weintek MT8092XE hmi-weintek-mt8092xe HMI Weintek MT8121XE HMI Weintek MT8150XE hmi-weintek-mt8121xe hmi-weintek-mt8150xe Màn hình HMI Weintek iE series hmi-weintek-ie-series HMI Weintek MT8050iE HMI Weintek MT8070iE hmi-weintek-mt8050ie hmi-weintek-mt8070ie HMI Weintek MT8071iE HMI Weintek MT8073iE hmi-weintek-mt8071ie hmi-weintek-mt8073ie HMI Weintek MT8100iE HMI Weintek MT8101iE

hmi-weintek-mt8100ie hmi-weintek-mt8101ie HMI Weintek MT8102iE HMI Weintek MT8103iE hmi-weintek-mt8102ie hmi weintek-mt8103ie

Linh kiện sửa chữa:

Hình 3: Khắc phục lỗi mất nguồn cho HMI Wintek

Chuyên sửa chưa Màn hình HMI Weintek

Thay tấm cảm ứng HMI 4.3” Weintek : HMI iE series

Thay tấm cảm ứng HMI 7” Weintek : HMI iER series, HMI iE series, HMI eMT series, HMI i series

Thay tấm cảm ứng HMI 9.7” Weintek : HMI XE series, HMI cMT series

Thay tấm cảm ứng HMI 10.1” Weintek : HMI iE series

Thay tấm cảm ứng HMI 10.4” Weintek : HMI eMT series

Thay tấm cảm ứng HMI 12” Weintek : HMI XE series

Thay tấm cảm ứng HMI 12.1” Weintek : HMI eMT series

Thay tấm cảm ứng HMI 15” Weintek : HMI XE series, HMI cMT series, HMI

MT505 series: MT505S MT505T MT505TV5

MT506 series: MT506L MT506LV MT506LV4 MT506MV MT506MWMT506S MT506SE MT506SV4 MT506T MT506TE MT506TV MT506TV4 MT508 series: MT508S MT508SE MT508SV4 MT508T MT508TE MT508TV MT508TV5

MT509 series: MT509M MT509LV4 MT509MV4

MT510 series: MT510L MT510LV4 MT510MV4 MT510SV4 MT510T MT510TE MT510TV MT510TV4 MT510TV5

TRANG TỔNG VỀ SỬA CHỮA MÀN HÌNH HMI: