PLC Delta DVP-EC3

Là dòng PLC dạng khối, sử dụng nguồn cấp 220V, Các I/O thường là 16/20/24/30/40/60, dòng PLC Delta DVP-EC3 đáp ứng được tất cả các yêu cầu cơ bản của một PLC, với lợi thế giá thành rẻ, kích thước Dạng khối mạnh mẽ nguồn 220v thông dụng, PLC Delta DVP-EC3 đang được sử dụng rất phổ biến và là một trong các dòng PLC Delta bán chạy nhất hiện nay.

Đặc tính kỹ thuật chung của dòng EC3:

==> Tốc độ 3.8us/1steps.

==> Bộ nhớ: 4K Steps.

==> MPU points (I/O): 10/14/16/24/32/60.

==> Tối đa DI/DO: 60 điểm.

==> 1 RS232 và 1 RS485 theo giao thức Modbus ASCII/RTU.

==> 4 đầu vào tốc độ cao: 20Khz/10Khz.

==> 2 đầu ra tốc độ cao 10khz.

Đặc tính kỹ thuật:

Tài liệu lập trình PLC Delta

Phần mềm lập trình PLC SC3:

Catalogue PLC DELTA:

Chi tiết

Kích Thước PLC DVP-EC3

Chi tiết

Hướng dẫn lập trình PLC EC3:

Chi tiết

Đặc tính kỹ thuật PLC EC3:

Chi tiết