Sản phẩm

Ac Servo Delta ASDA-AB

AC Servo độ bền cao nhưng sắp tới hãng đang có kế hoạch ngưng sản xuất.

Ø Chế độ điều khiển vị trí/ tốc độ/ moment.

Ø Các tính năng điều khiển kép.

Ø Tần số đáp ứng: 450Hz.

Ø Thời gian ổn định động cơ dưới 1ms.

Ø Tính ổn định lớn và đặc tính hoạt động ở tốc độ thấp.

Ø 8 thanh ghi nội (Điều khiển vị trí từ điểm tới điểm).

Ø Độ phân giải encoder: 2500ppr.

Ø Hỗ trợ 4 tính năng đặc biệt cho nhiều ứng dụng khác nhau (Feed step control, “Homing”, “Auto-turning control”, Position Teaching).

Ø Hỗ trợ giao thức truyền thông Modbus (RS232/ RS485/ RS422).

Ứng dụng:

ASD-A0421-AB : Bộ điều khiển servo, 400W, 220V 1-phase, encoder resolution 2500ppr, SER-AB.

ASD-A0721-AB: Bộ điều khiển servo, 750W , 220V 1-phase, encoder resolution 2500ppr, SER-AB.

ASD-A1021-AB: Bộ điều khiển servo, 1kW, 220V 1-phase, encoder resolution 2500ppr, SER-AB.

ASD-A1521-AB: Bộ điều khiển servo, 1.5kW , 220V 1-phase, encoder resolution 2500ppr, SER-AB.

ASD-A2023-AB: Bộ điều khiển servo, 2kW , 220V 3-phase, encoder resolution 2500ppr, SER-AB

Máy tiện, căt gọt kim loại