Hướng dẫn đảo chiều servo delta

Hướng dẫn đảo chiều quay servo delta - cách đảo chiều quay servo delta - chân đảo chiều quay servo delta - thộng số đảo chiều quay servo delta.

Để đảo chiều quay của Servo Delta có 2 cách:

1. Dùng chân ngoài của PLC kích đảo chiều.

+ nếu là PLC kích xung âm như Delta, Mitsubishi... là chân 37 /sign.

+ nếu là PLC kích xung dương như Schneider, Siemens../ là chân 39 sign.

2. Dùng thông số trong Servo.

+ Nếu như servo quay liên tục mà chỉ cần đảo chiều lại cho đúng chiều quay của máy thì người ta thường sử dụng các này, bởi sau khi cài xong là tự đảo chiều.

+ P1-01: 0102 hoặc 0100, lưu ý khi cài phải cho Servo Off, sau khi cài xong tắt nguồn mở lại, rồi cho Servo On.