AC Servo ASD-M

•Hiệu quả hơn truyền động 3 servo.

• Tích hợp PLC & điều khiển chuyển động.

• Điều khiển đồng bộ chính xác. Trao đổi thông tin mỗi 6.25us.

• Chế độ PR linh hoạt cho các chuyển động nối tiếp.

• Chức năng thông dịch G-Code.

• Truyền thông tốc độ cao (DMCNET hoặc CANopen)