Tài liệu Biến tần Shihlin tiếng việt

Hướng dẫn cài đặt biến tần Shihlin dòng SC3 bằng tiếng Việt

Hướng dẫn cài đặt biến tần Shihlin dòng SS2 bằng tiếng Việt

Tài liệu được dịch thuật bởi công ty HK

Tất cả các tài liệu được tải lên links:

https://drive.google.com/drive/folders/19e5XMMEvLFu83DSrqUunlZz3qVpXnVIl

==> Hướng dẫn cài đặt nhanh bằng tiếng việt

+ Hướng dẫn cài đặt biến tần Shihlin dòng SC3 bằng tiếng việt Chi tiết

+ Hướng dẫn cài đặt biến tần Shihlin dòng SS2 bằng tiếng việt Chi tiết

+ Hướng dẩn cài đặt biến tần Shilin dòng SF-G bằng tiếng việt Chi tiết

+ Hướng dẫn cài đặt biến tần Shihlin dòng SA3 bằng tiếng việt Chi tiết

+ Hướng dẫn cài đặt biến tần Shihlin dòng SE2 bằng tiếng việt Chi tiết

+ Hướng dẫn cài đặt biến tần Shihlin dòng SE3 bằng tiếng việt Chi tiết

==> Catalogue:

+ SC3 Catalogue Chi tiết

+ SS2 Catalogue Chi tiết

+ SF-G CatalogueChi tiết

+ SA3 Catalogue Chi tiết

+ SE2 Catalogue Chi tiết