Đọc Analog PLC Delta DVP20SX211T

Đối với PLC xử lý analog của hãng Delta thì chỉ có dòng DVP-SX2 là dòng chuyên xử lý tín hiệu Analog, bởi vậy nó có DVP10SX2 và DVP20SX2 ngõ ra relay hay transitor không quan trọng nhưng đối với 10SX2 thì có 2 AD tức là Analog ngõ vào, 2 DA tức là Analog ngõ ra, còn DVP20SX2 thì có đến 4 Analog ngõ vào/2 Analog ngõ ra và đây là dòng thông dụng nhất, đặc biệt khi dùng PLC chủ có tích hợp sẵn Analog này thì được cái thứ nhất là giá thành rẻ hơn so với mua PLC không có tích hợp ghép với Mô đun Analog vì thường Mô đun Analog rất mắc, thứ hai là khi sử dụng như vậy trong quá trình lập trình sẽ không cần đụng đến lệnh đọc analog từ mô đun, mọi thao tác chỉ cần thực hiện trong các thanh ghi đặc biệt của nó.

Tín hiệu Analog là tín hiệu 0-10V hay 0-20ma hay thông dụng nhất là 4-20mA, tín hiệu này có từ đâu, có từ nguồn 10V bên ngoài, từ PLC xuất ra, từ cảm biến áp suất, từ cảm biến đo nồng độ... thường sẽ đưa ra 4-20mA.

Vậy Ngõ vào Analog của PLC tức là gì?

==> Đi xử lý tín hiệu analog đầu vào đó, biến đổi chúng từ 0-10V hay 4-20ma thường tín hiệu số trong PLC, từ đó có thể hiện thị lên HMI, hoặc lấy giá trị số đó đi xử lý nhân chia cộng trừ so sánh vân vân để áp dụng vào bài toán điều khiển của mình.

1. Đọc Analog ngõ vào của PLC Delta DVP20SX211T:

==> Cấu hình DVP20SX211T: 4 Analog ngõ vào/ 2 Analog ngõ ra/ 2 ngõ vào số / 2 ngõ ra transitor.

Cấu hình Analog:

Tức là khi đưa 4-20ma/0-10V vào thì giá trị số sẽ là 0-2000, và thanh nào nào thì chúng ta xem bảng dưới:

==> D1110: thanh ghi chứa giá trị số của Kênh 0 (AD0).

==> D1111: thanh ghi chứa giá trị số của Kênh 1 (AD1).

==> D1112: thanh ghi chứa giá trị số của Kênh 2 (AD2).

==> D1113: thanh ghi chứa giá trị số của Kênh 3 (AD3).

Sơ đồ đấu dây ngõ vào/ ngõ ra:

* Chỉ cần thực hiện lệnh MOV giá trị của các thanh ghi đặc biệt chưa giá trị ngõ vào ra thanh ghi D thông dụng là được, ta sài kênh nào thì đọc kênh đó.

* Chú ý: khi đấu dòng thì cần cầu V+ và I+ lại, còn đấu áp 0-10v thì không.

Trên HMI Delta ta có thể lấy chỗ Numeric Display ra ô nhớ D20 là như vậy khi ta thay đổi ngõ vào analog từ 0-10v hay 4-20ma thì giá trị số sẽ thay đổi từ 0 đến 2000, nhiệm vụ tiếp theo của người lập trình viên là mang giá trị đó đi xử lý theo ứng dụng cụ thể.

2. Viết Analog ngõ ra của PLC Delta DVP20SX211T:

nhìn vào bảng thanh thi đặc biệt phía trên ta thấy:

Kênh ngõ ra CH0: giá trị số được lưu trong thanh ghi D1116, khi nạp giá trị số vào thanh ghi này, ngõ ra CH0 sẽ có tín hiệu ngõ ra analog tương ứng với giá trị đã nạp và D1116.

Kênh ngõ ra CH0: giá trị số được lưu trong thanh ghi D1117, khi nạp giá trị số vào thanh ghi này, ngõ ra CH1 sẽ có tín hiệu ngõ ra analog tương ứng với giá trị đã nạp và D1117.

Vậy thì chỉ cần thực hiện lệnh MOV giá trị số mong muốn vào 2 thanh ghi trên thì sẽ có Aanlog ngõ ra tương đương.

trên HMI chỉ cần làm nút Numeric Entry D10 và D11 thì ngõ ra analog sẽ có tương đương, lúc đó ta nhập 0 thì ngõ ra là 0V, nhập 2000 thì ngõ ra là 10V.