Sửa màn hình HMI Eview

Chuyên nhận sửa màn hình HMI Eview - Công ty nhận sửa màn

+ Sửa màn hình HMI Eview bị cháy board.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị nổ tụ, nổ board nguồn.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị mất nguồn, không lên nguồn.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị bể tấm cảm ứng.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị thay tấm cảm ứng.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị cháy LCD.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị lỗi cảm ứng, cảm ứng liệt, cảm ứng đơ, không ăn cảm ứng.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị lỗi cao áp.

+ Sửa màn hình HMI Eview bị lỗi truyền thông kết nối với PLC.

+ Chuyển đổi chương trình từ HMI cũ sang HMI mới.

+ Chuyên nhận lập trình viết giao diện mới cho HMI.

hình 1: Sửa HMI Eview tại cty HK

Sửa các dòng HMI SAU:

+ Sửa chữa HMI ET050.

hình 2: Thay cảm ứng dòng 7inch cho HMI Eview tại cty HK

+ Sửa chữa HMI ET100.

+ Sửa chữa HMI MT4300C.

hình 3: Thay LCD dòng 7inch cho HMI Eview tại cty HK

+ Sửa chữa HMI MT5230T.

+ Sửa chữa HMI ET5006L

+ Sửa chữa HMI ET5060LV...

+ Sửa chữa HMI ET050.

hình 4: Sửa lên nguồn cho HMI Eview tại cty HK

TRANG TỔNG VỀ SỬA CHỮA MÀN HÌNH HMI: