PLC Delta Catalogue

Tổng hợp tài liệu PLC Delta bao gồm Catalogue, User's Manual, Software do phòng kỹ thuật công ty Tự HK biên soạn và tổng hợp, đảm bảo đầy đủ và cập nhập mới nhất.

Quý khách hàng cần thêm thông tin về sản phẩm cũng như nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời nhất, xin vui lòng liên hệ công ty để được trợ giúp !

I. TÀI LIỆU CHUNG

Phần mềm lập trình PLC Delta phiên bản mới nhất WPLSoft V2.47

Download


Sách hướng dẫn lập trình PLC Delta các dòng DVP ES2-EX2-SS2-SA2-SX2-SE-MC series & màn hình HMI tích hợp PLC TP70/ TP40 Series

Download

Sách hướng dẫn lập trình PLC Delta các dòng DVP-ES-EX-SS-SA-SX-SC-EH2-EH3-SV-SV2 series

Download

Sách Ví dụ lập trình PLC Delta (Programming Examples)

Download

II. TÀI LIỆU RIÊNG

PLC Delta DVP-14SS2

Là dòng PLC Delta nhỏ gọn, điện áp cung cấp 24Vac đáp ứng được tất cả các yêu cầu cơ bản của 1 chiếc PLC. Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Cấu hình: 8DI/6DO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-EC3

Là dòng PLC Delta kích thước lớn, điện áp cung cấp 1 pha 220Vac, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của 1 chiếc PLC và có giá thành kinh tế nhất tuy nhiên không mở rộng được Module. Hỗ trợ truyền thông RS232/ RS485. Tổng I/O: 14,16,24,32,40,60.

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-12SA2

Là dòng PLC Delta nhỏ gọn, điện áp cung cấp 24Vdc, ngoài các chức năng cơ bản như DVP-14SS2, DVP-12SA2 tích hợp bộ đếm ngõ vào 100Khz, ngõ ra phát xung tốc độ cao 100Khz. Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Cấu hình: 8DI/4DO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-ES

Là dòng PLC Delta kích thước lớn, điện áp cung cấp 1 pha 220Vac, tính năng tương tự như DVP-EC3 tuy nhiên nó có khả năng mở rộng Module và giờ đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng dòng DVP-ES2. Hỗ trợ truyền thông RS232/ RS485. Tổng I/O: 16,24,32,40,60.

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-12SE

Là dòng PLC Delta nhỏ gọn, điện áp cung cấp 24Vdc, ngoài các chức năng cơ bản như DVP-14SS2, DVP-12SE có hỗ trợ truyền thông Ethernet. Hỗ trợ thêm truyền thông RS485, Mini USB. Cấu hình: 8DI/4DO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-ES2

Là dòng PLC Delta kích thước lớn, điện áp cung cấp 1 pha 220Vac, tích hợp bộ đếm ngõ vào tốc độ cao 100Khz và ngõ ra phát xung tốc độ cao 100Khz. Có hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Tổng I/O: 16,24,32,40,60

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-10SX

Là dòng PLC Delta nhỏ gọn, điện áp cung cấp 24Vdc, ngoài các chức năng cơ bản như DVP-14SS2, DVP-10SX tích hợp ngõ vào ra tương tự. Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Cấu hình: 4DI/2DO/2AI/2AO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-20EX

Là dòng PLC Delta kích thước lớn, điện áp cung cấp 1 pha 220Vac, tích hợp ngõ vào ra tương tự, tuy nhiên hiện tại nó đã ngừng sản xuất và được thay thế bằng dòng DVP-20EX2. Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Cấu hình: 8DI/6DO/4AI/2AO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-20SX2

Là dòng PLC Delta nhỏ gọn, điện áp cung cấp 24Vdc, ngoài các chức năng cơ bản như DVP-14SS2, DVP-20SX2 tích hợp ngõ vào ra tương tự.Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Cấu hình: 8DI/6DO/4AI/2AO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-20EX2

Là dòng PLC Delta kích thước lớn, điện áp cung cấp 1 pha 220Vac, tích hợp ngõ vào ra tương tự. Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Cấu hình: 8DI/6DO/4AI/2AO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-28SV2

Là dòng PLC Delta nhỏ gọn, điện áp cung cấp 24Vdc với các tính năng cao cấp nhất của dòng PLC Delta Slim, với 6 ngõ ra phát xung tốc độ cao 200Khz, có thể điều khiển được cùng lúc 3 trục Servo, bộ nhớ chương trình lớn, tốc độ xử lý nhanh. Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Cấu hình: 16DI/12DO

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-EH2

Là dòng PLC Delta kích thước lớn, điện áp cung cấp 1 pha 220Vac với những tính năng cao cấp nhấp của dòng PLC Delta DVP-E Series, tích hợp bộ đếm ngõ vào tốc độ cao 200Khz, ngõ ra phát xung tốc độ cao 200Khz. Tuy nhiên dòng này sắp ngừng sản xuất và được thay thế bằng dòng DVP-EH3. Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Tổng I/O: 16,20,24,32,40,48,60,80.

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download

PLC Delta DVP-EH3

Là dòng PLC Delta kích thước lớn, điện áp cung cấp 1 pha 220Vac với những tính năng cao cấp nhấp của dòng PLC Delta DVP-E Series, tích hợp bộ đếm ngõ vào tốc độ cao 200Khz, ngõ ra phát xung tốc độ cao 200Khz. Nó được thay thế cho DVP-EH2 với nhiều cải tiến về bộ nhớ, tốc độ xử lý, số ngõ ra tốc độ cao... Hỗ trợ truyền thông RS232/RS485. Tổng I/O: 16,20,24,32,40,48,60,80.

Catalogue: Download

Instruction Manual: Download

Bản vẽ: Download