PLC DELTA DVP-EX2

Là dòng PLC tiêu chuẩn mới Có tích hợp analog của Delta:

DVP20EX2 tích hợp 8DI/6DO, 4AI/2AO, Mở rộng I/O: 256.

Bộ nhớ: 16k steps.

Truyền thông: 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, Modbus, ASCII/RTU.

Ngõ ra phát xung tốc độ cao 10kHz, 100kHz.

Ngõ vào nhận xung tốc độ cao 20kHz.

PLC Delta DVP-EX2

- Thời gian thực hiện lệnh cơ bản nhanh nhất: 0.35µs.

- Thời gian thực hiện lệnh MOV: 3.4µs.

- Thanh ghi dữ liệu: 10k words.

- Tích hợp I/O Analog: 04 ngõ vào analog + 02 ngõ ra analog với độ phân giải 12 bit.

- Ngõ ra phát xung tốc độ cao: Y0, Y1: 100kHz, Y1, Y3: 10kHz.

- Bộ đếm tốc độ cao: 100kHz/10kHz, 100kHz, 15kHz/5kHz.

- Mở rộng tối đa 8 module đặc biệt: Analog, Nhiệt độ (TC, Pt).

* Bảng mã lựa chọn các model cho dòng PLC DVP-EX2

CPU

DVP20EX200R

100/240 ~

- 08 Đầu vào số / 06 Đầu ra relay, 04AI / 02AO


DVP20EX200T

100/240 ~

- 08 Đầu vào số / 06 Đầu ra transitor, 04AI / 02AO


DVP30EX200R

100/240 ~

- 16 Đầu vào số / 10 Đầu ra relay, 03AI / 01AO


DVP30EX200T

100/240 ~

- 16 Đầu vào số / 10 Đầu ra transistor, 03AI / 01AO

EX2 SERIES DIGITAL I/O EXTENSION

DVP24XN200R

100/240 ~

- Module mở rộng 24 đầu ra relay


DVP24XN200T

100/240 ~

- Module mở rộng 24 đầu ra transistor


DVP24XP200R

100/240 ~

- Module mở rộng 16 Đầu vào số + 08 Đầu ra relay


DVP24XP200T

100/240 ~

- Module mở rộng 16 Đầu vào số + 08 Đầu ra transistor


DVP32XP200R

100/240 ~

- Module mở rộng 16 Đầu vào số + 16 Đầu ra relay


DVP32XP200T

100/240 ~

- Module mở rộng 16 Đầu vào số + 16 Đầu ra transistor


DVP08XM211N

24VDC

- Module mở rộng 08 Đầu vào số


DVP08XN211R

24VDC

- Module mở rộng 08 Đầu ra relay


DVP08XN211T

24VDC

- Module mở rộng 08 Đầu ra transistor


DVP08XP211R

24VDC

- Module mở rộng 04 Đầu vào số + 04 Đầu ra relay


DVP08XP211T

24VDC

- Module mở rộng 04 Đầu vào số + 04 Đầu ra transistor


DVP16XM211N

24VDC

- Module mở rộng 16 Đầu vào số


DVP16XN211R

24VDC

- Module mở rộng 16 Đầu ra relay


DVP16XN211T

24VDC

- Module mở rộng 16 Đầu ra transistor


DVP16XP211R

24VDC

- Module mở rộng 08 Đầu vào số + 08 Đầu ra relay


DVP16XP211T

24VDC

- Module mở rộng 08 Đầu vào số + 08 Đầu ra transistor

EX2 SERIES ANALOG I/O EXTENSION

DVP04AD-E2

24VDC

- Module mở rộng 04 Đầu vào analog 14 bit (0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA)


DVP02DA-E2

24VDC

- Module mở rộng 02 Đầu ra analog 14 bit (-10V ~ +10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA)


DVP04DA-E2

24VDC

- Module mở rộng 04 Đầu ra analog 14 bit (-10V ~ +10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA)


DVP06XA-E2

24VDC

- Module mở rộng 04 Đầu vào analog 14 bit (0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA) + 02 Đầu ra analog 14 bit (-10V ~ +10V, 0 ~ 20mA, 4 ~ 20mA)

EX2 SERIES PT I/O EXTENSION

DVP04PT-E2

24VDC

- Module mở rộng 04 Đầu vào can nhiệt 16 bit (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000) / 0 ~ 300Ω


DVP04TC-E2

24VDC

- Module mở rộng 04 Đầu vào can nhiệt 20 bit (J, K, R, S, T, E, N) / -80mV ~ +80mV

ABSOLUTE RESOLVER MODULE

DVP10RC-E2

24VDC

- Bộ chuyển đổi tín hiệu đầu vào (Góc/Tốc độ) thành tín hiệu số. Độ phân giải 12 bit. Hỗ trợ phát hiện đứt kết nối cho khoảng cách lên đến 50m