PLC Delta DVP-12SC

So với các dòng PLC Delta dạng module tích hợp khác thì DVP-12SC Delta series là dòng PLC Delta tốt nhất dành cho điều khiển chuyển động bởi vì có xung tốc độ cao ở ngõ ra / ngõ ra phát xung tốc độ cao tốt hơn và các chức năng đếm xung.

Hình ảnh thực tế DVP-12SC :

Đặc Tính Kỹ Thuật DVP-12SC :

+ MPU points: 12 ( 8 DI/ 4 DO )

+ Mở rộng tối đa : 236 điểm

+ Bộ nhớ chương trình: 8K Steps

+ Công truyền thông: Built-in RS-232 và RS-485, tương thích với chuẩn MODBUS ASCII / RTU giao tiếp Protocol.

+ Xung tốc độ cao ở ngõ ra: Hỗ trợ xung ngõ ra tốc độ cao 2-point (Y10, Y11) hoạt động độc lập đạt đến tốc độ 100KHz (tổng độ rộng 130KHz) Mở rộng 2 trục phép nội suy

+ Hỗ trợ các chỉ thị điều khiển vị trí dễ dàng Bằng ZRN (zero return), DRVA (absolute position) và DRVI (relative position) instructions, DVP-12SC cho phép hoàn chỉnh tất cả các loại điều khiển chuyển động khi làm việc/kết nối với AC servo Delta

+ Tích hợp bộ đếm tốc độ cao Độ rộng băng thông có liên quan đến dãy tối đa (max) của bộ đếm đơn.

ỨNG DỤNG DVP-12SC:

Với các đặc tính nổi bật dành cho truyền động thường được kết nối với AC Servo Delta (../../../ac-servo-delta) , PLC Delta DVP-12SC được ứng dụng điều khiển truyền động 2 trục Servo, máy cắt ( điều khiển Servo tốc độ cao ), hệ thống nâng hạ, máy xén vật liệu điều khiển bằng Servo