Lập trình PLC Delta điều khiển Servo

Chúng tôi xin hướng dẫn lập trình PLC Delta để phát xung điều khiển Servo, thường có dùng DVP12SA211T phát xung 2 kênh 100khz.

ứng dụng: điều khiển vị trí chính xác trong các máy cắt bao bì, máy đóng gói, máy dán nhãn, máy phóng nguyên liệu, máy CNC, băng tải chính xác, máy chế biến gỗ.

- Với servo, sẽ có tham số cho phép cài đặt hiệu chỉnh số xung/1 vòng quay.

- Với PLC, sẽ có lệnh phát xung: tần số phát xung, số xung ngõ ra.

Yêu cầu điều khiển:

- Cài đặt servo ở chế độ điều khiển vị trí: khi đó với mỗi vòng quay của động cơ, driver servo sẽ quy thành số xung. Ví dụ: 150.000xung/1 vòng quay, điều này có nghĩa là: PLC phát ra 150.000xung thì motor sẽ quay đúng 1 vòng.Độ phân giải encoder là 17bit.

- Về tốc độ: tốc độ động cơ sẽ được tính ở chế độ điều khiển vị trí, sẽ được tính tương đương với tần số phát xung của PLC,