Sửa màn hình HMI Wintek

Chuyên sửa chữa Màn hình HMI Weintek
Với đội ngũ kỹ thuật chuyên sửa chữa màn hình HMI nhiều năm kinh nghiệm sẽ sửa chữa và khắc phục sự cố nhanh nhất cho Quý khách hàng, Các sản phẩm của Weintek được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO9000 
                                        Hình 1: Sửa HMI Wintek tại cty HK
Chuyên sửa chữa 
- Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek bị nứt, vỡ
Sửa  Màn hình cảm ứng HMI Weintek hiển thị mờ
Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek hiển thị bị chấm đen
Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek bị hiển thị sọc
Sửa Màn hình cảm ứng HMI Weintek không hiển thị, không sáng
Sửa Màn hình HMI Weintek bị treo (bị đơ), không thể cảm ứng
Sửa  Màn hình cảm ứng HMI chạm không ăn
Sửa Màn hình HMI Weintek bị lỗi nguồn, mất nguồn
Các dòng màn hình chúng tôi đã từng sửa
                                         Hình 2: Sửa HMI Wintek 15inch  tại cty HK
Màn hình HMI Weintek iER series HMI Weintek MT8070iER1 
hmi-weintek-ier-series hmi-weintek-mt8070ier Màn hình HMI Weintek eMT series  hmi-weintek-emt-series HMI Weintek eMT3070B HMI Weintek eMT3105P hmi-weitek-emt3070b hmi-weintek-emt3105p HMI Weintek eMT3120A HMI Weintek eMT3150A hmi-weintek-3120a hmi-weintek-3150a Màn hình HMI Weintek cMT series 
Hmi-weintek-cmt-series HMI Weintek cMT3151 HMI Weintek cMT-iPC15 Hmi-weintek-cmt3151 hmi-weintek-cmtipc15 HMI Weintek cMT-iV5 hmi-weintek-cmtiv5 Màn hình HMI Weintek i series hmi-weintek-i-series HMI Weintek MT6070iH HMI Weintek MT8070iH hmi-weintek-mt6070ih hmi-weintek-mt8070ih 
Màn hình HMI Weintek XE series 
hmi-weintek-xe-series HMI Weintek MT8090XE HMI Weintek MT8091XE hmi-weintek-8090xe hmi-weintek-mt8091xe 
HMI Weintek MT8092XE hmi-weintek-mt8092xe HMI Weintek MT8121XE HMI Weintek MT8150XE hmi-weintek-mt8121xe hmi-weintek-mt8150xe Màn hình HMI Weintek iE series hmi-weintek-ie-series HMI Weintek MT8050iE HMI Weintek MT8070iE hmi-weintek-mt8050ie hmi-weintek-mt8070ie HMI Weintek MT8071iE HMI Weintek MT8073iE hmi-weintek-mt8071ie hmi-weintek-mt8073ie HMI Weintek MT8100iE HMI Weintek MT8101iE 
hmi-weintek-mt8100ie hmi-weintek-mt8101ie HMI Weintek MT8102iE HMI Weintek MT8103iE hmi-weintek-mt8102ie hmi weintek-mt8103ie 
Linh kiện sửa chữa:
                        Hình 3: Khắc phục lỗi mất nguồn cho HMI Wintek
Chuyên sửa chưa Màn hình HMI Weintek
Thay tấm cảm ứng HMI 4.3” Weintek : HMI iE series 
Thay tấm cảm ứng HMI 7” Weintek : HMI iER series, HMI iE series, HMI eMT series, HMI i series 
Thay tấm cảm ứng HMI 9.7” Weintek : HMI XE series, HMI cMT series 
Thay tấm cảm ứng HMI 10.1” Weintek : HMI iE series 
Thay tấm cảm ứng HMI 10.4” Weintek : HMI eMT series 
Thay tấm cảm ứng HMI 12” Weintek : HMI XE series 
Thay tấm cảm ứng HMI 12.1” Weintek : HMI eMT series 
Thay tấm cảm ứng HMI 15” Weintek : HMI XE series, HMI cMT series, HMIMT505 series: MT505S        MT505T         MT505TV5
MT506 series: MT506L        MT506LV       MT506LV4     MT506MV      MT506MWMT506S        MT506SE       MT506SV4     MT506T          MT506TE                               MT506TV     MT506TV4 MT508 series: MT508S         MT508SE       MT508SV4     MT508T         MT508TE                               MT508TV     MT508TV5
MT509 series: MT509M       MT509LV4     MT509MV4
MT510 series: MT510L        MT510LV4     MT510MV4    MT510SV4                               MT510T        MT510TE       MT510TV       MT510TV4    MT510TV5