Sửa màn hình HMI Eview

Chuyên nhận sửa màn hình HMI Eview - Công ty nhận sửa màn
+ Sửa màn hình HMI Eview bị cháy board.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị nổ tụ, nổ board nguồn.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị mất nguồn, không lên nguồn.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị bể tấm cảm ứng.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị thay tấm cảm ứng.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị cháy LCD.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị lỗi cảm ứng, cảm ứng liệt, cảm ứng đơ, không ăn cảm ứng.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị lỗi cao áp.
+ Sửa màn hình HMI Eview bị lỗi truyền thông kết nối với PLC.
+ Chuyển đổi chương trình từ HMI cũ sang HMI mới.
+ Chuyên nhận lập trình viết giao diện mới cho HMI.
                                        hình 1: Sửa HMI Eview tại cty HK
Sửa các dòng HMI SAU:
+ Sửa chữa HMI ET050.
                      hình 2: Thay cảm ứng dòng 7inch cho HMI Eview tại cty HK
+ Sửa chữa HMI ET100.
+ Sửa chữa HMI MT4300C.
                hình 3: Thay LCD dòng 7inch cho HMI Eview tại cty HK
+ Sửa chữa HMI MT5230T.
+ Sửa chữa HMI ET5006L
+ Sửa chữa HMI ET5060LV...
+ Sửa chữa HMI ET050.
            hình 4: Sửa lên nguồn cho HMI Eview tại cty HK