Servo Delta ở chế độ điều khiển vị trí

Dây động lực (Dây nguồn)
Nâu Phải đấu đúng thứ tự chân
V Xanh
W Đen
GND Xanh sọc vàng
                   
Cáp CN1 - I/O ASD-B2
Rắc CN1 Tên Chân Màu dây Đấu nối với PLC
9 DI1 Đỏ Chân Servo On (nếu không dùng, cài ON Sẵn, P2-10: 001)
14 COM - Đen  Vào 0VDC (Bộ Nguồn 24V ngoài)
27 DO5- Vàng  Vào 0VDC (Bộ Nguồn 24V ngoài)
28 DO5+ Nâu Input PLC (Báo lỗi)
37 /SIGN Trắng Vào Y1 (Đảo chiều servo)
41 /PULSE Xanh lá Vào Y0 (Nhận xung PLC)
Chân 35 (Pull Hi) đã cầu qua chân 17 (VDD) để sử dụng nguồn nội servo
Các chân còn lại bỏ trống không hàn (Dự Phòng)
Chân S/S của PLC nối với + 24VDC.
Chân UP vào +24v, Zp vào 0VDC ( Nếu là dòng DVP-SS2, SA2, ES2).
Chân C0 vào 0V (Nếu là DVP-SX2, SV2)
Các thông số cơ bản:
P2-15, P2-16, P2-17: Thêm số 1 phía trước 22,23,21 để tắt lỗi AL013 tức là cài bằng 122,123,121.
P2-08: = 10 reset thông số về mặc định. ( Chỉ reset được khi servo off: P2-10: 101)
P2-10: =101 Servo off, để servo on cài bằng 001.
P4-05: Test chế độ Job. Cho bằng 0-3000 vòng để test, có thể test chiều thuận ngịch và dĩ nhiên phải cho servo on trước khi test jog (P2-10: 001).
P1-00: Chọn chế độ điều khiển: tốc độ/vị trí/mô men, mặc định bằng 2: chế độ nhận xung, chạy vị trí.
P1-44: Hệ số tử của hộp số điện tử, P1-45: hệ số mẫu của hộp số điện tử, 
Comments