Hướng dẫn lập trình HMI Delta Tiếng Việt

Hướng dẫn lập trình HMI Delta tiếng Việt - Hướng dẫn cơ bản phần mềm lập trình HMI Delta - Hướng dẫn kỹ thuật lập trình HMI Delta
Vào file ==> New file để tạo 1 chương trình mới, vào Open file để mở 1 file có sẵn.
Chọn Model theo đúng loại thực tế như DOP-107BV,... Rồi đặt tên, nhấn Next.
Sau đó cấu hình truyền thông, nếu là PLC Delta thì dùng COM2 RS232, Mitsubishi là COM2 RS485. sau đó nhấn Finish để hoàn tất.