Bộ lập trình PLC DVP-28SV2ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:
==> Tốc độ 0.24us/1steps.
==> Bộ nhớ 30K Steps.
==> Module mở rộng: Analog, Nhiệt Độ, Truyền thông..
==> Nó là giải pháp tốt nhất, toàn diện nhất cho những ứng dụng phức tạp tiết kiệm không gian tủ điện.
==> Ngõ ra phát xung tốc độ cao 200Khz.
==> Số điểm mở rộng tối đa ngõ vào ra số: 512 I/O.
==> Tích hợp 3 cổng COM (1 RS232 & 2 RS485) hoạt động độc lập không phụ thuộc lẩn nhau.
==> 4 ngõ vào tốc độ cao: 2 điểm 200khz & 2 điểm 20khz.
==> 4 ngõ ra phát xung tốc độ cao: 4 điểm 200khz.
==> Tích hợp tính năng Real time lock.
==> Tự động backup chương trình khi hết pin.
==> Cho phép gắn module bên trái.
==> Cho phép gắn thêm module ethernet.

Tài liệu về PLC Delta: Bao gồm catalogue và hướng dẫn lập trình: