SỬA MÀN HÌNH HMI MITSHUBISHI

>> Các lỗi của màn hình Misubishi:

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi / hư bo nguồn, bo công suất, bo CPU.

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị mất nguồn, không thể khởi động.

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị nổ tụ, nổ bo mạch.

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi bị nứt/ bể màn hình cảm ứng

- Sửa màn hình HMI Mitsubishi cảm ứng không ăn, bị đơ, không thể điều khiểnSửa màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi màn hình LCD

- Sửa màn hình hiển thị mờ, chấm đen, hiển thị sọc 

- màn hình HMI Mitsubishi bị lỗi chương trình, lỗi kết nối, nhận lập trình HMI Mitsubishi,

>>Model màn hình HMI Mitsubishichúng tôi đã sửa chữa

« Màn hình HMI Mitsubishi GT27

GT2705-VTBD -GT2708-STBA-GT2710-STBA-GT2710-VTBD-GT2712-STBA-GT2708-STBDGT2710-STBD GT2710-VTWA GT2712-STBD GT2715-XTBA GT2708-VTBA GT2710-VTBA GT2710-VTWDGT2712-STWA GT2715-XTBDGT2708-VTBD GT2712-STWD 

« Màn hình HMI Mitsubishi GT25 

GT2508-VTBA GT2508-VTWA GT2510-VTBA GT2510-VTWA GT2512-STBA GT2508-VTBD GT2508-VTWD GT2510-VTBD GT2510-VTWD 
Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT25 Open Frame 
GT2508F-VTNA GT2510F-VTNA GT2512F-STNA GT2508F-VTND GT2510F-VTND GT2512F-STNA 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT23 
GT2308-VTBA GT2310-VTBA, GT2308-VTBD GT2310-VTBD 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT21 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GOT1000 series 
GT1665M-VTBA GT1655-VTBD GT1675M-VTBA GT1685M-STBA GT1665M-VTBD Màn hình HMI 6.5" GT1675M-VTBD GT1685M-STBD GT1662-VNBA GT1655HS-VTBD GT1675-VNBA Màn hình HMI 15" GT1662-VNBD Màn hình HMI 10.4" GT1675-VNBD GT1695M-XTBA GT1665M-STBA GT1675M-STBA GT1672-VNBA GT1695M-XTBD 
GT1665M-STBD GT1675M-STBD GT1672-VNBD 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT15 
GT1555-VTBD GT1565-VTBA GT1575V-STBA GT1575-VNBA GT1585V-STBA  GT1555-QTBD GT1565-VTBD GT1575V-STBD GT1575-VNBD GT1585V-STBD GT1555-QSBD GT1562-VNBA GT1575-STBA GT1572-VNBA GT1585-STBA GT1555-QLBD GT1562-VNBD GT1575-STBD GT1572-VNBD GT1585-STBD GT1575-VTBA 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT12 
GT1265-VNBA GT1265-VNBD GT1275-VNBA GT1275-VNBD 
«Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT11  GT1150-QLBD GT1155-QTBD GT1155-QSBD GT1155HS-QSBD GT1150-QLBDQ GT1155-QTBDQ GT1155-QSBDQ GT1155HS-QLBD GT1150-QLBDA GT1155-QTBDA GT1155-QSBDA 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi GT10 
GT1020-LBD GT1020-LWD GT1030-HBD GT1030-HWD T1020-LBD2 GT1020-LWD2 GT1030-HBD2 GT1030-HWD2 
GT1020-LBDW GT1020-LWDW GT1030-HBDW GT1030-HWDW GT1020-LBDW2 GT1020-LWDW2 GT1030-HBDW2 GT1030-HWDW2 GT1020-LBL GT1020-LWL GT1030-HBL GT1030-HWL GT1020-LBLW GT1020-LWLW GT1030-HBLW GT1030-HWLW 
GT1045-QSBD GT1055-QSBD GT1045-QBBD GT1055-QBBD Các model màn hình HMI Mitsubishi GOT Simple GS21 series 
Sửa màn hình HMI Mitsubishi A900GOT series 
Các dòng màn hình HMI Mitsubishi A900GOT: 
Sửa màn hình HMI Mitsubishi A985GOT-V 
A985GOT-TBA-V A985GOT-TBD-V A985GOT-TBA-V-EU 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A985GOT 
A985GOT-TBA A985GOT-TBD A985GOT-TBA-EU 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A975GOT 
A975GOT-TBA A975GOT-TBA-B A975GOT-TBA-EU A975GOT-TBD A975GOT-TBD-B A970GOT-TBA A970GOT-SBA A970GOT-SBA-EU A970GOT-LBA A970GOT-TBD A970GOT-SBD A970GOT-TBA-EU A970GOT-LBD A970GOT-TBA-B A970GOT-LBA-EU A970GOT-TBD-B A960GOT-EBA A960GOT-EBD A960GOT-EBA-EU A956WGOT-TBD 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A950GOT 6 inch A950GOT-SBD A950GOT-TBD A950GOT-SBD-M3 A950GOT-TBD-M3 
A950GOT-SBD-B A950GOT-LBD A950GOT-SBD-M3-B A950GOT-LBD-M3 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A951GOT 6 inch 
Màn hình HMI 6 inch A951GOT-TBD A951GOT-LBD 
A951GOT-SBD A951GOT-TBD-M3 A951GOT-LBD-M3 A951GOT-SBD-B A951GOT-QSBD A951GOT-QLBD A951GOT-SBD-M3 A951GOT-QSBD-B A951GOT-QLBD-M3 A951GOT-SBD-M3-B A951GOT-QSBD-M3 A951GOT-QTBD A951GOT-QSBD-M3-B A951GOT-QTBD-M3 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A953GOT 6 inch 
A953GOT-TBD A953GOT-SBD A953GOT-SBD-B A953GOT-LBD A953GOT-TBD-M3 A953GOT-SBD-M3 A953GOT-SBD-M3-B A953GOT-LBD-M3 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi A956GOT 6 inch 
A956GOT-TBD A956GOT-SBD A956GOT-SBD-B A956GOT-LBD A956GOT-TBD-M3 A956GOT-SBD-M3-B A956GOT-LBD-M3 
Sửa màn hình HMI Mitsubishi F900GOT series 
F920GOT-BBD-K-E F920GOT-BBD5-K-E F920GOT-BBD-K-C F920GOT-BBD5-K-C 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F930GOT 4 inch 
F930GOT-BWD-E F930GOT-BBD-K-E F930GOT-BWD-C F930GOT-BWD-T 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F930GOT with Keypad 
F930GOT-BBD-K-E F930GOT-BBD-K-C 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F940GOT 6 inch, F940WGOT 7 inch 
F940GOT-SWD-E F940GOT-LWD-E F940WGOT-TWD-E F940WGOT-TWD-C 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F940 Handy Series (RH model) 
F940GOT-SBD-RH-E F943GOT-SBD-RH-E F940GOT-LBD-RH-E F943GOT-LBD-RH-E 
« Sửa màn hình HMI Mitsubishi F940 Handy Series 
F940GOT-SBD-H-E F943GOT-SBD-H-E F940GOT-LBD-H-E F943GOT-LBD-H-E 
E1010 E1022 E1041 E1060 E1062 E1070 E1100 E1151 E1012 E1032 E1043 E1061 E1063 E1071 E1101