Cảm Biến áp suất DC BOX

Cảm biến áp suất DC51

Chúng tôi chuyên cung cấp cảm biến áp suất DC BOX: cảm biến áp suất mọi tầm đo: 0-6bar, 0-10bar==> dòng kinh tế phù hợp cho mọi ứng dụng.
Sơ đồ kết nối:

==> DC51-006-S:  Cảm biến áp suất 0-6 bar.
Loại ren: 1/4" PT.
- Loại đầu ra: 4 - 20mA.
- Môi trường sử dụng: Khí, Chân không, Nước.
- Nguồn điện: 18-30VDC (Kết nối kiểu 2 dây).
- Tiêu chuẩn kết nối điện: Mini DIN 43650.
==>DC51-010-S-A
- Cảm biến áp suất dải đo 0 ~ 10 Bar.
- Loại ren: 1/4" PT.
- Loại đầu ra: 4 - 20mA.
- Môi trường sử dụng: Khí, Chân không, Nước.
- Nguồn điện: 18-30VDC (Kết nối kiểu 2 dây).
- Tiêu chuẩn kết nối điện: Mini DIN 43650.
==>DC51-016-SA
- Cảm biến áp suất dải đo 0 ~ 16 Bar.
- Loại ren: 1/4" PT.
- Loại đầu ra: 4 - 20mA.

- Môi trường sử dụng: Khí, Chân không, Nước.
- Nguồn điện: 18-30VDC (Kết nối kiểu 2 dây).
- Tiêu chuẩn kết nối điện: Mini DIN 43650.
==> - Cảm biến áp suất dải đo 0 ~ 25 Bar.
- Loại ren: 1/4" PT.
- Loại đầu ra: 4 - 20mA.
- Môi trường sử dụng: Khí, Chân không, Nước.
- Nguồn điện: 18-30VDC (Kết nối kiểu 2 dây).
- Tiêu chuẩn kết nối điện: Mini DIN 43650.
==>DC51-100-S-A
- Cảm biến áp suất dải đo 0 ~ 100 Bar.
- Loại ren: 1/4" PT.
- Loại đầu ra: 4 - 20mA.
- Môi trường sử dụng: Khí, Chân không, Nước.
- Nguồn điện: 18-30VDC (Kết nối kiểu 2 dây).
- Tiêu chuẩn kết nối điện: Mini DIN 43650.
==>DC51-250-S-A
Cảm biến áp suất dải đo 0 ~ 250 Bar.
- Loại ren: 1/4" PT.
- Loại đầu ra: 4 - 20mA.
- Môi trường sử dụng: Khí, Chân không, Nước.
- Nguồn điện: 18-30VDC (Kết nối kiểu 2 dây).
- Tiêu chuẩn kết nối điện: Mini DIN 43650.
Kích thước cảm biến:
==> Catalogue cảm biến áp suất DC Box: 
==> Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0902 590 312