Giải pháp lắp Biến Tần cho hệ thống HVAC

Tổng quan HVAC:

Hệ thống HVAC hệ thống điều khiển tập trung làm việc dựa trên nguyên điều tiết luồng không khí đã được làm lạnh hoặc sưởi nóng tới từng khu vực trong tòa nhà.

Luồng không khí này được làm lạnh hoặc sưởi nóng tới các thiết bị nhiệt máy lạnh ( Chiller ) nồi hơi (Boiller) hoặc sợi đốt  ( heating coil )

==> Lắp Biến tần cho Boiler:
==> Lắp Biến tần cho Cooling tower

==> Lắp Biến tần cho Chiller:

==> Lắp Biến tần cho quạt FCU (Fan-Coil Unit.)


==> Lắp Biến tần cho quạt AHU

Nhược điểm của hệ thống HVAC truyền thống:

1. Hệ thống HVAC truyền thống không cung cấp được hàm điều khiển tần số vậy người sử dụng cần mua hệ thống với công suất luôn tối đa so với yêu cầu.
2. Động của hệ thống HVAC truyền thống luôn hoạt động tối đa vào tất cả thời gian, do đó, luôn lãng phí năng lượng trong những thời gian không phải cao điểm.
3. Hệ thống hoạt động độc lập, quá trình giám sát/vận hành tốn nhiều thời gian nhân công, không sự liên kết giữa hệ thống HVAC các hệ thống khác trong tòa nhà
GIẢI PHÁP: