DOP-107BV Software

Phần mềm lập trình cho dòng mới DOP-100 Series: 
https://drive.google.com/file/d/1UjH5r8v7LeU5aIF4Yhg5MP_ddy0mc93-/view?usp=sharing
Đây là chương trình để viết giao diện HMI Delta, hoàn toàn miễn phí, quý khách tải về và cài đặt bình thường, giao diện sẽ hiện lên như trên, phần mềm này được sử dụng cho các dòng DOP-100 SerisDOP-103Q, DOP-107BV, DOP-107CV, DOP-107EV....
Tuy nhiên phần mềm này vẩn mở bình thường các file mà chúng ta đã lưu ở DOP-B như: DOP-03S210, DOP-03S211, DOP-B07S411, DOP-B07SS411, DOP-B07S410, DOP-B07E411, DOP-B10S411, DOP-10E615...
Sau khi tải về, giải nén và cài đặt bình thường, Logo của phần mềm có Logo như trên.
Giao diện của phần mềm như trên.