Cáp kết nối PLC - HMI

1. Cáp PLC Mitsubishi - HMI Delta
 Mã sản phẩm: DOP(B)-FX
 Cáp kết nối HMI Delta: DOP-B, DOP-100 với PLC Mitsubishi FX Series: FX0S,FX1S, FX1N,FX2N, FX3S,  FX3U,   FX3G…
 1 Đầu cắm vào PLC jact tròn 8 pin, 1 đầu cắm vào HMI theo chuẩn DB9.
 Gía: 90.000VND
2. Cáp PLC Delta - HMI Delta

 Mã sản phẩm: DOP(B)- DVP
 Cáp kết nối HMI Delta: DOP-B, DOP-100 với PLC Delta: DVP.
 Gía: 90.000VND

3. Cáp PLC Misubishi - HMI Winview

Mã sản phẩm: TK - FX
 Cáp kết nối HMI Winview với PLC Delta: DVP-SS2, DVPES2, DVPSV2, DVP-EH3...
 Gía: 90.000VND

4. Cáp PLC Misubishi - HMI Weintek

Mã sản phẩm: MT-FX

Cáp kết nối HMI Weintek với PLC Mitsubishi MT-FX
Gía: 90.000VND
5. Cáp PLC Misubishi - HMI Mitsubishu

Mã sản phẩm: GT01-C30R4-8P

Cáp kết nối HMI Mitsubishi GOT GT10/11/15/16 /GOT 1040 / GOT 1050 với PLC Mitsubishi FX
Gía: 120.000VND
6. Đầu nối DB9

Đầu nối DB9

Mã sản phẩm DB9 dùng để kết nối PLC, HMI, Servo với các tiếp điểm ngoại vi.

Giá : 15.000vnđ.