Các dòng PLC Delta thông dụng

Chúng tôi chuyên cung cấp PLC Delta - Các dòng PLC Delta thông dụng như DVP14SS211T, DVP14SS211R, DVP12SA211T, DVP10SX211T, DVP20SX211T, DVP28SV11T2, DVP32ES200T, DVP24ES200T....
Các dòng PLC Delta thông dụng gồm có:
1. DVP14SS211R Và DVP14SS211T
chúng gồm 8 ngõ vào và 6 ngõ ra relay hoặc là transitor, sử dụng nguồn cấp 24Vdc, là loại thông dụng nhất của PLC Delta hiện nay, Đọc ngõ vào bộ đếm tốc độ cao hight speed coutor là 20khz, ngõ ra phát xung tốc độ cao là 10khz, khả năng mở rộng số lượng I/O là 512 I/O, nên thiếu I/O thì ta gắn thêm mô đun mở rộng DVP08SN/SN, DVP16SP (8 ngõ ra và 8 ngõ vào), nếu thiếu thì cứ gắn thêm.
2. DVP12SA211T
Chúng gồm 8 ngõ vào và 4 ngõ ra transitor chuyên dùng để phát xung Servo lên đến 2 kênh 100Khz, sử dụng nguồn cấp 24Vdc, là loại thông dụng nhất của PLC Delta hiện nay, Đọc ngõ vào bộ đếm tốc độ cao hight speed coutor là 100khz,, khả năng mở rộng số lượng I/O là 512 I/O, nên thiếu I/O thì ta gắn thêm mô đun mở rộng DVP08SN/SN, DVP16SP (8 ngõ ra và 8 ngõ vào), nếu thiếu thì cứ gắn thêm.
3. DVP10SX211T và DVP20SX211T
Chúng gồm nhiều ngõ ra và ngõ vào số, nhưng cái đặc biệt là ngõ ra và ngõ vào analog, 8 ngõ vào số, 6 ngõ ra số, 4 ngõ vào analog, 2 analog ngõ ra và thiếu i/o số thì cứ gắn thêm mô đun mở rộng, nếu là ngõ ra transitor thì còn có khả năng phát xung tốc độ cao lên đến 2 kênh 100khz.